Юридическая информация

«НУРСАТ+» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050032, Алматы қ., Алатау ықшамауданы, Ибрагимов көшесі, 9
Заңды тұлғаның мемлекеттік тіркеуі жайлы ақпарат
Тіркеу органы: Алматы қаласы Әділет департаментінің Медеу ауданы Әділет басқармасы
Бастапқы тіркеу күні: 14 қаңтар 2008 жыл
БСН: 080140005177
Пошталық мененжай: Қазақстан Республикасы, 050032, Алматы қ., Алатау ықшамауданы, Ибрагимов көшесі, 9
Электронды мекенжай: ok@chocomart.kz
+7(727)221-00-99

Товарищество с ограниченной ответственностью «НУРСАТ+»
Местонахождение: Республика Казахстан, 050032, г. Алматы, ул. Ибрагимова, дом 9
Сведения о государственной регистрации юридического лица
Регистрирующий орган: Управление юстиции Медеуского района Департамента юстиции города Алматы
Дата первичной регистрации: 14 января 2008 года
БИН: 080140005177
Почтовый адрес: Республика Казахстан, 050032, г. Алматы, ул. Ибрагимова, дом 9
Электронный адрес: ok@chocomart.kz
+7(727)221-00-99